Ministerul Sanatatii sustine ca introducerea contributiei pacientilor la plata serviciilor decontate CNAS la clinicile private asigura protectia acestora

Guvernul a adoptat Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 230 din legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii ce reglementeaza plata din contributie proprie a pacientului a diferentei dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privati si tarifele suportate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate decontate de casele de asigurari de sanatate.

Intr-un comunicat de presa emis de Ministerul Sanatatii, acesta sustine ca “documentul asigura masuri de protectie pentru pacientul care acceseaza serviciile medicale furnizate de clinicile private.”

Pacientii asigurati in sistemul de sanatate de stat care acceseaza serviciile medicale ale unei clinici private in regim decontat CNAS, vor achita o diferenta de pret intre tarifele medicale ale clinicii private si tarifele suportate din fondul CNAS. Aceste diferente de pret se vor afisa in mod obligatoriu pe pagina de internet a clinicii.

Prin Contractul-Cadru, se vor stabili serviciile medicale, modalitatea si conditiile acordarii acestora, precum si procedura de stabilire a nivelului contributiei personale.

Doar serviciile medicale pentru care clinica are incheiat contract cu casa de asigurari de stat vor putea fi decontate, fie ca vorbim despre ambulatoriu, spitalizare de zi sau continua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *