Guvernul legalizeaza contributia personala a pacientului asigurat la stat care acceseaza servicii in clinicile private

Ministerul Sanatatii anunta intr-un Comunicat de Presa faptul ca Guvernul Romaniei a aprobat în ședința de guvern din data de 24 aprilie 2019, Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, care reglementeaza contributia personala pe care o vor plati asiguratii din sistemul de sanatate de stat, atunci cand beneficiaza de servicii medicale in clinicile private.

Comunicat de Presa – Ministerul Sanatatii – 24 aprilie 2019

Actul normativ reprezintă o completare necesară a legislației pentru buna funcționare a întregii activități medicale, precum și pentru utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Documentul asigură măsuri de protecție pentru pacientul care accesează serviciile medicale furnizate de clinicile private.

Astfel, asigurații care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate și ambulatoriu paraclinic, vor putea plăti doar o diferență dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privați și tarifele suportate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate decontate de casele de asigurări de sănătate.

De asemenea, documentul prevede informarea corectă a pacienților prin afișarea, pe pagina de internet a furnizorilor privați de servicii medicale a costului acestei diferențe suportate prin contribuție personală care se va putea plăti în mod direct de către asigurați cu acordul prealabil în scris al acestora.

Mai mult, prin Contractul-cadru, se vor stabili serviciile medicale, modalitatea şi condiţiile acordării acestora, precum și procedura de stabilire a nivelului contribuției personale.

Ordonanța de Urgență a fost adoptată de către Executiv după consultări ale Ministerului Sănătății cu asociațiiile de pacienți și furnizorii privați de servicii medicale.